Заглавие : Цените на продуктова такса, считано от 10.12.2012

Лицата, които пускат на пазара на Република България продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, както и лицата, които придобиват за лична употреба моторни превозни средства (МПС) в резултат на въвеждане на МПС на територията на страната от друга държава заплащат продуктова такса

Цените на продуктовата такса, позната още като еко такса са:

  • 240 лв за МПС над 10 години
  • 230 лв за МПС от 5 до 10 години
  • 180 лв за МПС до 5 години
  • 130 лв за нови автомобили

Забележка:

Обърнете внимание при закупуване на автомобил нов внос от търговец в България. Еко таксата се заплаща от вносителя на автомобила. Изисквайте квитанция за заплатената такса от продавача ,при липсата на такава. Тя ви е нужна при регистрацията на автомобила в КАТ.


Отбрано

Следи ни в