Информация по вноса на автомобил от чужда страна

logo

Обща информация

Заглавие : Данък добавена стойност в отделните държави

Моля, обърнете внимание. ДДС се начилява и отчислява само и изключително от юридически лица, т.е. търговци.


 • Австрия 20%
 • Белгия 21%
 • Великобритания 20%
 • Германия 19%
 • Дания 25%
 • Италия 22%
 • Холандия 21%
 • Франция 20%
 • Швейцария 8%
[прочети повече...]
Избери секцията за печат
yes_no

Заглавие : Необходими документи за регистрация на МПС с регистрация в държава членка на ЕС, ЕИП или конфедерация Швейцария

      1.     писмено заявление за регистрация, издадено по служебен път;

      2.     свидетелство за регистрация - част 1 и част 2 (ако е издавана), издадени от съответния компетентен орган на държавата - членка на ЕС, ЕИП, или Конфедерация Швейцария;

     3.     документ за преминат преглед за техническа изправност, издаден от държава - членка на ЕС, ЕИП, или Конфедерация Швейцария;

      4.     документи за придобиване на собствеността с данни за идентификация на превозното средство;

      5.     декларация за придобиване на собствеността;

      6.     митнически документ за оформен внос на територията на ЕС, когато превозното средство се внася от държава извън ЕС;

      7.     документ за самоличност - за физическите лица; единен идентификационен код - за стопанските субекти, а за тези, които не притежават ЕИК - документ за създаване и за код БУЛСТАТ;

      8.     документ за сключена застраховка "Гражданска отговорност" и двустранен констативен протокол за ПТП;

      9.     табелите с регистрационен номер, ако са ползвани такива;

      10.     документи за платена продуктова такса за МПС от категориите L2, L4, L5, L5e, М1 и N1.

      11.     превозното средство за идентификация;


ЗАБЕЛЕЖКА:
    Когато законодателствата на държавите - членки на Европейския съюз, ЕИП, или Конфедерация Швейцария не предвиждат задължение за регистрация на превозни средства от даден вид и категория и не могат да бъдат представени свидетелство за регистрация - част 1 и част 2 (ако е издавана), се представя официален документ от съответните компетентни органи и документ, съдържащ информация с техническите данни на ПС, позволяващи идентификацията му.
В случаите, когато заявителят не представи документ за преминат преглед за техническа изправност или срокът за явяване на следващ периодичен преглед е изтекъл, се извършва преглед за техническа изправност и окомплектоване.

[прочети повече...]
Избери секцията за печат
yes_no

Заглавие : Какво трябва да знаем по пътищата из Европа ?

Обърнете внимание на регулациите в отделните Държави. Пътувайте по възможност с компания. Не подценявайте умората.

[прочети повече...]
Избери секцията за печат
yes_no

Заглавие : Как да изберем подходящ автомобил ...

Българският пазар на употребявани автомобили е добре наситен и може да задоволи почти всеки вкус. Често ентусиазираният купувач се сблъсква с гочивата действителност нашенското предлагане. Автомобили нов внос на атрактивно километри, с пазарни цени по-ниски от еквивалента в страните от които се внасят. Не особена тайна са триковете на търговците, а именно връщани километражи, козметични освежаване на салона - претапициране, смяна на волан итн., тенекеджийска намеса за возилата с удар и възкръсване на агрегата , които преди стотици хиляди километри е изпълнил своята доживотна ставка. И така никой не иска да остане илъган и да загуби така и изстрадано спестените средства за ново возило. Всеки потенциален купувач на българския пазар обаче трябва да е наясно , че сервизните разходи на употребяваните автомобили в БГ са в до десетки пъти по ниски от тези в западна Европа. Все пак винаги можете да заведете автомбила на доверен на Вас сервиз, преди да сключите сделка, и сами да се обедите в избора си.

Не забравяйте обаче и, че автотърговците и вносители на употрбявани автомобили се издържат именно от това. Тоест вносителя трябва да извлече и печалба от труда си.

За да са на сигурна страна много хора си внасят сами автомобила от чужбина. Това естествено си има както своите предимства , така и недостатъци. Автомобилния пазар в развитите държави е доста по богат. Ценовите разлики на един и същ модел може да се различават в пъти. Имайте предвид качеството има своята цена, но за нашите стандарти тя можеби е малко преувеличена. Това се дължи именно на гореспоменатите високи сервизни разходи в западните членки. Докато връщаните километражи при нас са повече от задължителни , то навън нещата не стоят така. Това обаче не ви застрахова 100% от подобни измами. Вярвате или не мошенници има и в "белите" държави. Имайте предвид автомобилите по нашите родни автосалони са цялостно почистени преди да стъпят на пазра. Навън често е точно обратното. Това обаче не трябва а Ви заблуждава. В крайна сметка докарването на автомобил от един търговец, който закупува 8 автомобила наведнъж например сваля драстично разходите на парче. Това не означава ,че и вие не можете са спестите от допълнителни разходи. / За повече информация посетете секцията Нашите услуги /

Тръгвайки на път из Европа си е малка авантюра. Закупуването на автомобил там си изисква както извесни познания, така и малко смелост. Избягвайте да пътувате сами и се информирайте подробно за особеностите в отделните държави. В подобен случай раздела Полезни съвети / По държави може и да ви е от полза.

[прочети повече...]
Избери секцията за печат
yes_no

Заглавие : Необходими документи за регистрация на МПС с регистрация извън държава членка на ЕС, ЕИП или конфедерация Швейцария

 За първоначална регистрация на превозно средство с валидна регистрация в държава извън ЕС, ЕИП или Конфедерация Швейцария собственикът представя:
      1.     писмено заявление за регистрация, издадено по служебен път ;
      2.     за ПС, за които към датата на тяхното производство са били в сила изискванията за пълно европейско одобряване на тип ПС - доказателство за валидно към датата на тяхното производство ЕО одобряване на типа;
      3.     за ПС, за които към датата на тяхното производство не са били в сила изискванията за пълно европейско одобряване на тип ПС - удостоверение за индивидуално одобряване, издадено по реда на наредбата по чл. 146, ал. 1 ЗДвП /Наредба Н-3 на МТИТС/;
      4.     документи за придобиване на собствеността с данни за идентификация на превозното средство;
      5.     декларация за придобиване на собствеността;
      6.     чуждестранните регистрационни документи;
      7.     митнически документ за оформен внос, когато превозното средство се внася от държава извън ЕС;
      8.     документ за самоличност - за физическите лица; единен идентификационен код - за стопанските субекти, а за тези, които не притежават ЕИК - документ за създаване и за код БУЛСТАТ;
      9.     документ за сключена застраховка "Гражданска отговорност" и двустранен констативен протокол за ПТП;
      10.     табелите с регистрационен номер, ако са ползвани такива;
      11.     документи за платена продуктова такса за МПС от категориите L2, L4, L5, L5e, М1 и N1.
      12.     превозното средство за идентификация, преглед за техническа изправност и окомплектоване


ЗАБЕЛЕЖКА:
    Когато за ПС не може да се представи доказателство за валидно към датата на тяхното производство ЕО одобряване на типа, се представя удостоверение за индивидуално одобряване, издадено по реда на наредбата по чл. 146, ал. 1 ЗДвП /Наредба Н-3 на МТИТС/.

[прочети повече...]
Избери секцията за печат
yes_no

Заглавие : Цените на продуктова такса, считано от 10.12.2012

Лицата, които пускат на пазара на Република България продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, както и лицата, които придобиват за лична употреба моторни превозни средства (МПС) в резултат на въвеждане на МПС на територията на страната от друга държава заплащат продуктова такса

Цените на продуктовата такса, позната още като еко такса са:

 • 240 лв за МПС над 10 години
 • 230 лв за МПС от 5 до 10 години
 • 180 лв за МПС до 5 години
 • 130 лв за нови автомобили

Забележка:

Обърнете внимание при закупуване на автомобил нов внос от търговец в България. Еко таксата се заплаща от вносителя на автомобила. Изисквайте квитанция за заплатената такса от продавача ,при липсата на такава. Тя ви е нужна при регистрацията на автомобила в КАТ.

[прочети повече...]
Избери секцията за печат
yes_no

Заглавие : Категории МПС по ЗДП

Категория МПС по ЗДП Наименование
Категория L2 моторните превозни средства с три колела, произволно разположение на колелата спрямо надлъжната средна равнина, двигател с работен обем не по-голям от 50 cm3 - в случай на задвижване с двигател с вътрешно горене, и конструктивна максимална скорост не по-голяма от 50 km/h независимо от вида на задвижването;
Категория L4 моторните превозни средства с три колела, несиметрично разположение на колелата спрямо надлъжната средна равнина, двигател с работен обем над 50 cm3 - в случай на задвижване с двигател с вътрешно горене или с конструктивна максимална скорост над 50 km/h независимо от вида на задвижването (мотоциклети с кош);
Категория L5 моторните превозни средства с три колела, симетрично разположение на колелата спрямо надлъжната средна равнина, двигател с работен обем над 50 cm3 - в случай на задвижване с двигател с вътрешно горене или с максимална конструктивна скорост над 50 km/h независимо от вида на задвижването;
Категория L5e мототриколки - моторните превозни средства с три колела, симетрично разположение на колелата спрямо надлъжната средна равнина, двигател с вътрешно горене с работен обем над 50 cm3 и/или конструктивна максимална скорост, по-голяма от 45 km/h;
Категория М1 моторните превозни средства за превоз на пътници, в които броят на местата за сядане, без мястото на водача, е не повече от 8;
Категория N1 моторните превозни средства, предназначени за превоз на товари, с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 t;
Категория L4


 
моторните превозни средства с три колела, несиметрично разположение на колелата спрямо надлъжната средна равнина, двигател с работен обем над 50 куб. см - в случай на задвижване с двигател с вътрешно горене или с конструктивна максимална скорост над 50 км/ч, независимо от вида на задвижването (мотоциклети с кош);
Категория L5 моторните превозни средства с три колела, симетрично разположение на колелата спрямо надлъжната средна равнина, двигател с работен обем над 50 куб. см - в случай на задвижване с двигател с вътрешно горене или с максимална конструктивна скорост над 50 км/ч, независимо от вида на задвижването;
Категория L5е мототриколки - моторните превозни средства с три колела, симетрично разположение на колелата спрямо надлъжната средна равнина, двигател с вътрешно горене с работен обем над 50 куб. см и/или конструктивна максимална скорост, по-голяма от 45 км/ч;
Категория М1 моторните превозни средства за превоз на пътници, в които броят на местата за сядане, без мястото на водача, е не повече от 8;
Категория N1 моторните превозни средства, предназначени за превоз на товари, с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т;
[прочети повече...]
Избери секцията за печат
yes_no

Заглавие : Какви снимки предлага продавача и как изглежда колата в действителност.

Решили сме няма как ще се ходи за кола навън. Гледаме ентусиазирано многобройните оферти в mobile.de или autoscout24.de. Избора е голям решението - трудно. Първият критерий след цената е визията на колата.

Избираме си по-хубавите обяви и се свързваме с продавачите. Вероятността да случим на прекупвач или търговец е 81% .

Но от какво значение е това за нас? Много просто - търговците знаят най-добре как да си продадат стоката, използват всички хватки и трикове за да ви убедят че това е Вашият нов автомобил. Описанието е винаги повече от примамно, първи или втори собственик, който е купил колата преди година . Гаражен автомобил итн. Тази кампания започва още с снимките които подбират. Убедете се сами.

Снимки от обявата ...


отиваме на място и виждаме, че сме били път напразно ...

Оглеждаме външните белези по изхабяването на колата, лак, дръжки, брони, уплатнения, фарове, предна маска.

Първото, което ни вправи впечатление е, че уплатненията са прегорели, събрали са мъх или имат резки. Признак за излагането на лоши атмосферни условия, нередовно почистване водещо до захабяване на лака.

дръжките на вратите са признак за доста честа употреба на автомобила...

пукнатина в бронята, ръжди под веждие на калниците, драскотини по броните - автомобила със сигурност не е бил пазен.

оглеждаме добре салона, скъсаната сегалка беше успешо прикрита във фотосесиите на търговеца.

Забелязваме още мръсен таван и сенници, захабени вътрешни уплатнения, по вратите и капака на багажника.

Изтрит волан, педали, скоростен лост.

Всъщност колата не е такава каквато си я представихме по обявата. Бързо се пренасочваме към следващия ни избор, защото времето ни притиска. За да избегнете подобни изненади и да знаете какво си струва и какво не се подсигурете и организирайте оглед на колата от лице намясто. За повече информация вижте ,Нашите услуги - избери и провери“ . Добрата подготовка преди тръгването може да Ви спести доста главоболия, време и средства при избора на правилния автомобил.

Успех в търсенето!

[прочети повече...]
Избери секцията за печат
yes_no
print  Отпечатай избраните секции

Отбрано

Следи ни в