Условия за Ползване на Всичко за вноса на автомобили | carimport.bg

Тук ще намерите условията, при които можете да ползвате този сайт. За правомерно използвате на нашата услуга Вие трябва да се запознаете и приемете посочените задължения. Ако не приемате тези условия, не бива да ползвате този сайт. Ползването на Всичко за вноса на автомобили | carimport.bg ще се счита за израз на съгласие с посочените условия.

"Всичко за вноса на автомобили | carimport.bg" си запазва правото да ревизира настоящите условия по всяко време, без предварително известие, като ревизираните условия ще бъдат публикувани тук.

ОПИСАНИЕ НА УСУГАТА
Всичко за вноса на автомобили | carimport.bg е услуга, позволяваща на потребителите да черпят информация свързана с вноса на употребяваи автомобили от чужбина, както и да изчисляват и сравняват пълните разходи по вноса им.
Сайтът има информативен характер. Всички законови наредби и предписания са интерпретация на АВТОРА и нямат юридическа обвързаност.
Всичко за вноса на автомобили | carimport.bg не носи отговорност за интерпретацията на закони и наредби , както и не гарантира тяхната актуалност.
Използване на cookies и log файлове
Сайтът използва cookies и log файлове с цел персонализиране и подобряване на услугата.

ОБЩИ УСЛОВИЯ
Всичко за вноса на автомобили | carimport.bg не поема отговорност:
1. за това, че услугите не отговарят на вашите изисквания и/или очаквания
2. за коректността, актуалността и сигурността на комуникацията, информацията и съдържанието
3. че сайтът ще бъде непрекъснато достъпен и/или без технически проблеми
4. за пропуснати ползи или нанесени вреди в следствие употребата на сайта

СЕКЦИЯ КАЛКУЛАТОР
Калкулатора на Всичко за вноса на автомобили | carimport.bg използва външни ресурси за изчисляването на маршрута и пресмятането на валутните курсове.
Отговорността за актуалността и достоверността за тези информация не се поема от Всичко за вноса на автомобили | carimport.bg.

Всички останали стойности определящи крайния резултат са приблизителни и осреднени.
Всички резултати на калкулатора са ориентировачни и необвързващи.
Всичко за вноса на автомобили | carimport.bg не носи отговорност за коректността на крайния резултат.
СЕКЦИЯ ВРЪЗКИ
Всички връзки и препратки - hyperlinks - към външни домейни не са част от този сайт.
Всичко за вноса на автомобили | carimport.bg не носи отговорност за съдържанието и поведението на тези домейни.
Всички споразумения последвани от условията за ползване на този сайт не са валидни за тях.
СЕКЦИЯ "НАШИТЕ УЛСУГИ"
Тази секция е с информативен и рекламен характер.
Информацията в тази секция няма тежест на споразумение или договор и не обвързва по никакъв начин АВТОРА.
ДРУГИ
  • Всичко за вноса на автомобили | carimport.bg си запазва правото да променя технологията и дизайна на сайта без предварително известяване.
  • Всичко за вноса на автомобили | carimport.bg си запазва правото да изпраща на своите потребители системни съобщения, свързани с нови УСЛУГИ или с промени в условията и начините за използване на сегашните УСЛУГИ.
  •  Относно съдържанието на всички реклами, фигуриращи в сайта на Всичко за вноса на автомобили | carimport.bg, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите.
  • Всичко за вноса на автомобили | carimport.bg не гарантира, че потокът информация към и от сайта няма да бъде следен и записван от трети страни.

Отбрано

Следи ни в